User

14981

Score: 59.000

Last 10 Tournaments

Tournament Position Points W-D-L WR % WR Pos
1.324 138 22.750 92-10-125 40.53 139
1.303 146 23.000 99-18-119 41.95 149
1.268 93 37.500 95-48-98 39.42 133
1.261 98 41.000 160-5-95 61.54 97
1.254 137 26.500 62-33-146 25.73 206
1.247 196 21.000 147-16-115 52.88 120
1.240 47 54.250 154-41-67 58.78 41
1.233 161 25.750 139-9-114 53.05 117
1.219 132 43.250 154-50-99 50.83 106
1.209 242 900 68-33-157 26.36 210

Flash Tournaments

Tournament Position WR %
2.573 53 30.16 %
2.539 45 28.57 %
2.501 49 31.75 %
2.437 55 26.98 %
2.087 21 41.27 %
2.074 57 26.98 %
2.071 26 47.62 %
2.045 13 57.14 %
2.029 38 34.92 %
2.014 49 30.16 %
2.002 36 39.68 %
1.996 50 31.75 %
1.980 38 39.68 %
1.978 51 30.16 %
1.402 38 38.10 %
1.327 25 47.62 %
1.323 51 33.33 %
1.305 59 17.46 %
1.304 45 38.10 %
1.266 29 47.62 %
1.212 54 28.57 %
1.211 32 36.51 %
1.210 38 38.10 %
1.208 27 42.86 %
1.207 13 53.97 %
341 22 49.21 %
330 35 44.44 %
321 9 65.08 %
287 54 26.98 %
234 62 23.81 %
114 48 33.33 %
87 4 65.08 %
80 43 33.33 %
78 47 36.51 %
74 48 33.33 %
70 7 65.08 %
66 49 28.57 %
48 32 44.44 %
37 35 39.68 %
29 24 50.79 %
12 30 46.03 %
8 39 41.27 %
2 27 50.79 %

Last 50 T1 battles

Tournament Round Fight Result Replay
1.3242514981 vs 2370314981 WINS
1.324252278 vs 149812278 WINS
1.32425burn99 vs 14981burn99 WINS
1.3242414981 vs kappadozianer14981 WINS
1.32424tuut_tuut vs 14981tuut_tuut WINS
1.324248737 vs 149818737 WINS
1.32423thedoor2006 vs 14981thedoor2006 WINS
1.3242314981 vs 12414981 WINS
1.32422r4ff4 vs 14981r4ff4 WINS
1.3242214981 vs jg196614981 WINS
1.32422jesus42020 vs 14981jesus42020 WINS
1.32421therealqwertz vs 14981therealqwertz WINS
1.3242114981 vs ilonkasi14981 WINS
1.324211610 vs 149811610 WINS
1.3242014981 vs 1654014981 WINS
1.3241914981 vs 1175614981 WINS
1.3241818249 vs 1498118249 WINS
1.3241814981 vs 2850814981 WINS
1.3241714981 vs 621514981 WINS
1.3241615990 vs 1498115990 WINS
1.3241614981 vs djozz91114981 WINS
1.3241514981 vs snavej14981 WINS
1.3241444132 vs 1498144132 WINS
1.3241414981 vs cezar60606014981 WINS
1.3241314981 vs 42514981 WINS
1.3241214981 vs braveslice14981 WINS
1.3241114981 vs ejolie14981 WINS
1.3241014981 vs 3326314981 WINS
1.324845421 vs 1498145421 WINS
1.3032514981 vs 1259814981 WINS
1.3032414981 vs 394414981 WINS
1.3032314981 vs 1277414981 WINS
1.303231588 vs 149811588 WINS
1.30322ilonkasi vs 14981ilonkasi WINS
1.3032214981 vs waterskis14981 WINS
1.3032114981 vs 2370314981 WINS
1.30321letmeplayalready vs 14981letmeplayalready WINS
1.3032032710 vs 1498132710 WINS
1.3032014981 vs 596114981 WINS
1.30320enphurgen vs 14981enphurgen WINS
1.303196945 vs 149816945 WINS
1.3031914981 vs WeeEck14981 WINS
1.3031814981 vs 1298514981 WINS
1.3031844495 vs 1498144495 WINS
1.3031714981 vs 470714981 WINS
1.303173523 vs 149813523 WINS
1.3031614981 vs cezar60606014981 WINS
1.30316Kyrmas vs 14981Kyrmas WINS
1.3031514981 vs braveslice14981 WINS
1.3031414981 vs OriginalAlder14981 WINS

Last 10 T2 battles

Tournament Round Fight Result Grids
2682514981 vs 4395143951 WINS
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

-90 -8 -1 -1 -1 -1 
-165 -102 -1 -1 -1 -1 
-13 -198 -1 -1 -1 -1 
-125 -1 -1 -1 -1 -1 
-187 -142 -70 -1 -1 -1 
26825Horlamin vs 14981Horlamin WINS
152 152 152 152 152 152 
152 152 152 152 152 152 
152 152 152 152 152 152 
152 152 152 152 152 152 
152 152 152 152 152 152 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
2682414981 vs Plury47Plury47 WINS
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
12 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
2682314981 vs 3751437514 WINS
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

-41 -1 -1 -1 -1 -1 
-13 -1 -1 -1 -1 -1 
-32 -1 -1 -1 -1 -1 
-34 -1 -1 -1 -1 -1 
79 -1 -1 -1 -1 -1 
2682243951 vs 1498143951 WINS
-90 -8 -1 -1 -1 -1 
-165 -102 -1 -1 -1 -1 
-13 -198 -1 -1 -1 -1 
-125 -1 -1 -1 -1 -1 
-187 -142 -70 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
2682214981 vs 21442144 WINS
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
2682114981 vs betaxyzbetaxyz WINS
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

171 -1 -1 -1 -1 -1 
179 -1 -1 -1 -1 -1 
179 -1 -1 -1 -1 -1 
179 -1 -1 -1 -1 -1 
179 -1 -1 -1 -1 -1 
26820blondebuffalos vs 14981blondebuffalos WINS
138 -1 -1 -1 -1 -1 
138 -1 -1 -1 -1 -1 
138 -1 -1 -1 -1 -1 
138 -1 -1 -1 -1 -1 
138 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
2682014981 vs waterskiswaterskis WINS
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
2681914981 vs 2510025100 WINS
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1