Flash Tournaments

TOP Player Win Ratio
137682.54 %
2LudoK180.95 %
3Juno7777.78 %
4akaric76.19 %
5HChris7774.60 %
6bozavine73.02 %
7Althetyro73.02 %
8cezar60606071.43 %
9you_ng7969.84 %
10jesus4202068.25 %
111022268.25 %
12Gunglufleg68.25 %
13zmodred66.67 %
142300165.08 %
15mainstream200065.08 %
16mijaczas65.08 %
173732965.08 %
18227863.49 %
192523463.49 %
20BunnyBitch63.49 %
211327861.90 %
22839361.90 %
23Docentti61.90 %
24Phil2260.32 %
25letmeplayalready60.32 %
26zepko60.32 %
27Knynye58.73 %
284449557.14 %
291261055.56 %
30DevilPF52.38 %
31Mk0ng50.79 %
32betaxyz50.79 %
33djozz91150.79 %
341140344.44 %
3515744.44 %
36johny_blaze41.27 %
37Cerobug41.27 %
38jg196639.68 %
39tonnerredelaube39.68 %
40hzdvd39.68 %
41NaoyukiH438.10 %
423062034.92 %
432370334.92 %
44zetofcm31.75 %
45monsenanna28.57 %
461989828.57 %
47valkovsky28.57 %
48IronBadger26.98 %
49Wahnfried1225.40 %
50378225.40 %
51braveslice22.22 %
52MadManix22.22 %
53DaemonChilde19.05 %
54898715.87 %
55444539.52 %
56446639.52 %
57446709.52 %
58267587.94 %
59446697.94 %
60445236.35 %
61447856.35 %
62Mk0ng31.59 %
63Mk0ng21.59 %
64Mk0ng40.00 %